Nr.ObiectivAcţiuni şi măsuri specifice întreprinse Termene
de
realizare
ResurseServiciul public/
persoana responsabilă
1Întreţinerea bazelor sportive şi
de agrement ale municipiului
Piteşti
- măturat şi strâns gunoaie de pe terenurile de tenis de câmp
- măturat şi spălat vestiarele, holurile, incăperile şi grupurile sanitare
de la spatiul administrativ şi stadionul Prundu;
- întreţinut curăţenia pe spatiile verzi din incinta bazei sportive;
- executat gropi şi şanţuri pentru plantat gard viu şi pomi;
- curăţit şi îndepărtat zăpada şi gheaţa de pe alei şi gazon, atunci când
este cazul;
- desfundat terenul cu casmaua în vederea plantării de flori;
- decopertarea gazonului şi plantarea de brazde pentru refacerea
terenului de joc;
- cioplit iarba de pe aleile din incinta bazelor sportive;
- încărcat gunoiul, resturile vegetale şi transportarea la tomberoanele special amenajate;
- întins zgura de pe terenurile de tenis de câmp;
- tuşare/ retuşare şi udarea terenurilor pentru jocurile de tenis de câmp, fotbal si rugby;
- măturat tribunele de la fotbal și de la tenis de câmp;
- vopsit băncile, gardurile şi tribunele din incinta bazelor sportive;
PermanentBeneficiarii de
ajutor social,
apti de
munca,
potrivit Legii
nr. 416/2001
SPORT CLUB MUNICIPAL
PITESTI-ILIE GHEORGHE-
-BUTOI ADRIANA-
2Întretinerea curăţeniei şi
igienei la şi în interiorul
imobilelor cu destinaţie de
locuinţe sociale de pe raza
municipiului Piteşti
- măturat şi spalat interiorul imobilului ( holuri, scari, geamuri,usi, grupuri sanitare, etc )
- măturat şi strâns gunoaie din jurul imobilului
- vopsire şi zugrăveli interioare şi exterioare;
- curăţit şi îndepartat zăpada şi gheaţa de pe aleile din faţa imobilului
PermanentBeneficiarii de
ajutor social,
apti de
munca,
potrivit Legii
nr. 416/2001
SERVICIUL PUBLIC DE
EXPLOATARE A
PATRIMONIULUI
MUNICIPIULUI PITESTI

-ILIE GHEORGHE-
-BUTOI ADRIANA-
3Alte acţiuni sau lucrări de
interes local aprobate de
primar, prestate în cadrul
institutilor sau serviciilor
publice
Beneficiarii de ajutor social, apti de munca,
potrivit Legii nr. 416/200

DIRECTOR EXECUTIV

SORIN IANCU

Anunț publicat în data de 05.08.2014 – Plan de acțiuni și lucrări de interes local, conform art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare