• cerere – document găsit aici:  cerere dosar angajare asistent personal
 • viza director executiv DGASPC Argeș;
 • carnet de muncă seria ….. nr……….;
 • copie B.I. / C.I. al asistentului, inclusiv partea cu adresa;
 • copie acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâre de divorţ) pentru asistent;
 • copii acte de studii ale asistentului;
 • copie decizie pensie limită de vârstă a asistentului (dacă este cazul);
 • dosar medical individual – al asistentului;
 • cazier pentru asistent;
 • adeverinţă de la administraţia financiară pentru asistent;
 • curriculum vitae al asistentului;
 • angajament, pe propria răspundere, dat la notariat, de a anunţa în termen de 48 ore orice modificare;
 • copie certificat de handicap legalizat la notariat;
 • copie B.I. / C.I. al persoanei cu handicap (inclusiv partea cu adresa) sau certificatul de naştere în cazul minorului;
 • ancheta socială;
 • copie decizie pensie limită de vârstă pentru bolnav (dacă este cazul);
 • acordul persoanei cu handicap, sau după caz al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris pentru angajare.

Leave a Reply