1) pentru persoana cu handicap
  • copie BI/CI;
  • copie certificat de încadrare în grad de handicap (accentuat şi grav)
  • copie legitimaţie de persoană cu handicap eliberată de DGASPC;

2) pentru asistentul personal

  • copie BI/CI asistent personal;
  • copie certificat de încadrare în grad de handicap al bolnavului;
  • copie legitimaţie cu menţiunea “asistent personal” eliberată de DGASPC;

3) pentru însoţitor

  • copie BI/CI persoană cu handicap;
  • copie certificat de încadrare în grad de handicap;
  • copie legitimaţie persoană cu handicap, cu menţiunea “însoţitor”;
  • ancheta socială (numai pentru adulţii cu handicap auditiv şi mintal accentuat).

Leave a Reply