Cerere ajutor incalzire

 

 

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA ŞI VENITURILE FAMILIEI/PERSOANEI SINGURE:

 

PT  GAZE  NATURALE SI SUPLIMENT ENERGIE

- contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere,  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;

- factură de gaze recentă (din ultimele luni ale anului );

- actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul; 

- certificatul de căsătorie;

- hotărâre judecătorească privind plasamentul,  încredinţarea, adopţia copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

- adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință daca salariatul primește da/ nu  bonuri valorice și care este valoarea acestora;

- cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;

- adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile pe raza Municipiului Pitesti, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru toate  persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani (chiar daca sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii sociale);

    - adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază  sau nu de  bursă;

- decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

-adeverinta de la administrator din care să rezulte nominal toate persoanele care locuiesc  la adresa  respectiva

-certificat de rol fiscal  eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale a Municipiului  Pitesti ( Casa Cărții ), din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei 

- adeverinţa de rol agricol ( pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate).

In cazul detinerii în proprietate  a unui autoturism/autoturisme şi/ sau  motocicletă/motociclete  se va prezenta cartea de identitate in copie xerox a autoturismului   pentru  evidenţierea vechimii.

PENTRU SUPLIMENT: factură energie electrică (toate paginile)

 

 

 

 

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA ŞI VENITURILE FAMILIEI/PERSOANEI SINGURE:

PT  ENERGIE ELECTRICA SI SUPLIMENT ENERGIE

-  contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere,  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;

- factură de energie electrica  recentă (din ultimele luni ale anului 2022)- primele 3 pagini;

- actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul; 

- certificatul de căsătorie;

- hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

- adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință daca salariatul primește da/ nu  bonuri valorice și care este valoarea acestora;

- cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;

- adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile pe raza Municipiului Pitesti, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani (chiar daca sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii sociale);

    - adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază  sau nu de  bursă;

- decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

-adeverinta de la administrator din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc  la adresa  respectiva

-certificat de rol fiscal eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale a Municipiului  Pitesti ( Casa Cărții ),, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei 

- adeverinţa de rol agricol ( pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate).

In cazul detinerii în proprietate  a unui autoturism/autoturisme şi/ sau  motocicletă/motociclete  se va prezenta cartea de identitate a autoturismului   pentru  evidenţierea vechimii.

  • DOVADA DEBRANSARII
  • PENTRU SUPLIMENT: factură gaze naturale (toate paginile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA ŞI VENITURILE FAMILIEI/PERSOANEI SINGURE:

PT  LEMNE, COMBUSTIBILI PETROLIERI SI SUPLIMENT ENERGIE

 

-  contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere,  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;

- actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul; 

- certificatul de căsătorie;

- hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

- adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește da/ nu  bonuri valorice și care este valoarea acestora;

- cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;

- adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile pe raza Municipiului Pitesti, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani (chiar daca sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii sociale);

 - adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază  sau nu de  bursă;

- decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

- adeverinţa de rol agricol ( pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate).

-certificat de rol fiscal  eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale a Municipiului  Pitesti ( Casa Cărții ), din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei 

In cazul detinerii în proprietate  a unui autoturism/autoturisme şi/ sau  motocicletă/motociclete  se va prezenta cartea de identitate a autoturismului   pentru  evidenţierea vechimii.

  • PENTRU SUPLIMENT: factura gaze naturale (toate paginile) si factura energie electrică (toate paginile)

 

 

 

 

 

   

        PT  ENERGIE TERMICA SI SUPLIMENT ENERGIE

 

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA ŞI VENITURILE FAMILIEI/PERSOANEI SINGURE:

 

- contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere,  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;

- actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul; 

- certificatul de căsătorie;

- hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

- adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește da/ nu  bonuri valorice și care este valoarea acestora;

- cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;

- adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile pe raza Municipiului Pitesti, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani (chiar daca sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii sociale);

- adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază  sau nu de  bursă;

- decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

-adeverinta de la administrator din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc  la adresa  respectiva

-certificat de rol fiscal eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale a Municipiului  Pitesti ( Casa Carții ), din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei 

- adeverinţa de rol agricol ( pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate).

In cazul detinerii în proprietate  a unui autoturism/autoturisme şi/ sau  motocicletă/motociclete  se va prezenta cartea de identitate a autoturismului   pentru  evidenţierea vechimii.

 

     Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, vor putea fi înregistrate şi procesate la furnizor, numai dacă poartă viza de certificare a asociaţiei de proprietari/ chiriaşi de care aparţine solicitantul ajutorului de încălzire, cu privire la  numărul de camere şi numărul de persoane trecute în cartea de imobil, care sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere.

         La primirea cererii-declaraţie, administratorul va verifica dacă numărul persoanelor declarate în componenţa familiei coincide cu numărul de persoane pentru care se achită lunar cheltuielile de întreţinere. De asemenea, acesta va verifica dacă titularul a bifat numărul de camere şi a semnat cererea-declaraţie pe propria răspundere, precum şi dacă aceasta este însoţită de documentele justificative referitoare la veniturile realizate.

PENTRU SUPLIMENT: factura gaze naturale (toate paginile) si factura energie electrică (toate paginile)

 

Leave a Reply