Condițiile de acordare a alocaţiei de stat pentru copii

Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor.

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte, prin decizie a directorului executiv   al agentiilor judetene de prestatii sociale, începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este :

–       631 de lei pentru copii cu vârsta de pâna la 2 ani

–       256 de lei pentru copii cu vârsta de peste 2 ani

–       631 de lei pentru copii cu vârsta intre 3 si 18 ani incadrati intr-un grad de handicap

             

 ACTE NECESARE PENTRU ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII

cerere alocatie de stat

– carte de identitate /BI părinţi;

– certificat de naştere copil;

–  certificat de căsătorie sau livret de familie actualizat (se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă);

– hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;

– hotărâre de adopţie, dacă este cazul;

– extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar***

 

                   PROGRAM:     LUNI-MIERCURI      08.30 – 1230 si 13.00 – 1530

                                              JOI                                08.30 – 1230 și 13.00 – 1800

                                                                    VINERI                         08.30 – 1230             

     

***Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale colaborează cu următoarele bănci: ING, BRD, BCR, RAIFFAISEN BANK, TRANSILVANIA, UNICREDIT TIRIAC,  BANKPOST, CEC, ROMEXTERA, ALFA BANK, LEUMI BANK, OTP BANK, VOLKSBANK,  ATE BANK, GARANTI BANK SA.

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCAȚIEI

DE STAT PENTRU

COPIII NĂSCUŢI ÎN STRĂINĂTATE

PRECUM SI PENTRU COPIII  AI CĂROR PĂRINŢI AU NAŢIONALITĂŢI DIFERITE

   SAU/ŞI DOMICILII DIFERITE

 

  

 • Cerere Alocatie de Stat
 • ACTE DE IDENTITATE PĂRINȚI COPIL (buletin/carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară) original;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL eliberat de autorităţile române ( certificat cu CNP, nu si certificate traduse ) original;
 • LIVRET DE FAMILIE SAU CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE original;
 • DECLARAŢIE NOTARIALĂ comună a ambilor părinţi, care să facă referire la :
 • data intrării în ţară;
 • motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 • menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a părinţilor şi  locuieşte împreună cu aceştia; 

                             alte documente la solicitarea Agentiei Judetene pentru Plăti si Inspectie Sociala  Arges.

  • Adeverință de la autoritățile competente de pe teriotoriul țării unde s-a nascut copilul, din care să reiasă că s-a/nu s-a beneficiat de prestații echivalente, dacă este cazul;
  • Anexa 1 ;
  • EXTRAS DE CONT pe numele titularului;
  • PROCURĂ NOTARIALĂ ( Împuternicire notarială pentru persoana îndreptățită să reprezinte părinții plecați în străinătate) și act de identitate al persoanei împuternicite să reprezinte părinții plecați în străinătate, original.

 

PROGRAM:       LUNI – MIERCURI      08.30 – 1230 si 13.00 – 1530

                             JOI                                  08.30 – 1230 și 13.00 – 1800

                                           VINERI                          08.30 – 1230             

 

**Agenţia Judeţeană pentru Plății si Inspectie  Socială colaborează cu următoarele bănci: ING, BRD, BCR, RAIFFAISEN BANK, TRANSILVANIA, UNICREDIT TIRIAC, PROCREDIT, BANKPOST, CEC, ROMEXTERA, ALFA BANK, LEUMI BANK, OTP BANK, VOLKSBANK, PIREUS BANK, ATE BANK, GARANTI BANK SA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply