ANUNȚ

          Ca urmare a contextului epidemiologic actual, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești anunță amânarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medic stomatolog din cadrul Serviciului de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlara, până la o dată care va fi comunicată ulterior.

               DIRECTOR EXECUTIV                                             ȘEF SERVICIU

                          Iancu Sorin                         Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                           Sima Mădălina Elena

Red./Dact. GE/2ex.