Clipboard02

 

ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, anunță amânarea concursului organizat, conform H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare și 1 post contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești.

 

            Inițial:

 

– 16.08.2018 ora 1000– proba scrisă;

– 22.08.2018 ora 1000– interviul.

 

 Astfel:

 

– 22.08.2018 ora 1000– proba scrisă;

– 28.08.2018 ora 1000– interviul.

 

Proba scrisă se va susține la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24 (intrarea D – sala mare de ședințe).

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

  1. Proba scrisă: 22.08.2018 ora 1000
  2. Afisare rezultat probă scrisă: 23.08.2018
  3. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 24.08.2018
  4. Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 27.08.2018
  5. Interviul: 28.08.2018 ora 1000
  6. Afisare rezultat interviu: 29.08.2018
  7. Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la interviu: 30.08.2018
  8. Termenul de soluționare a contestației la interviu: 31.08.2018
  9. Afișare rezultat final: 03.09.2018

 

Conform prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.”

 

Intenția exprimată în scris, de a participa din nou la concursul pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare și 1 post contractual vacant de muncitor calificat IV (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești, la noile date stabilite, se depune la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești pâna la data de 21.08.2018 ora 1200.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti și la telefon 0372030420 int. 106.

 

 

                                           

               DIRECTOR EXECUTIV                                                    ȘEF BIROU

                          Iancu Sorin                         Personal, Juridic, Securitatea Muncii

                                                                                                    Sima Mădălina Elena

ANUNŢ AMÂNARE CONCURS