ANUNŢ

                Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld.Republicii, nr.117B, bloc D5B, parter, Pitești, jud. Argeș, anunță anularea concursului de recrutare,  programat a se desfășura în data de 06.10.2021 – proba scrisă și în data de 11.10.2021/ 12.10.2021 – interviul,  pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești:

  •  1 post de îngrijitoare;
  •  1 post de asistent medical principal (PL).

          Anularea concursului se face în contextul reorganizării creșelor conform prevederilor ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 100 din 10 septembrie 2021, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 15 septembrie 2021 pentru modificarea și completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale.

Anunț anularea concursului de recrutare din data de 06.10.2021 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești