Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 17.05.2021

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti                                                                                                   Anexa la Procesul Verbal nr. 8455/11.05.2021 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 17.05.2021, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de

Rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul- Verbal nr. 8127/05.05.2021 REZULTATUL verificării îndeplinirii condițiilor  de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

Anunt privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești       Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea

Rezulatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 15.04.2021

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 6312/07.04.2021 REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 15.04.2021, pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Biroului