Suspendare concurs medici dentisti Serviciul de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară

                JUDEŢUL ARGEŞ                                                                            CONSILIUL LOCAL PITEŞTI                                                                       APROB,  DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                               DIRECTOR EXECUTIV          A MUNICIPIULUI PITEŞTI                                                                   SORIN IANCU           Serviciul Medical Școlar Nr. 8323 / 17.05.2023 REFERAT           Având în vedere prevederile art. IV, alin. (1) din OUG

Suspendare concurs medici generalisti Serviciul de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară

                JUDEŢUL ARGEŞ                                                                            CONSILIUL LOCAL PITEŞTI                                                                       APROB,  DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                               DIRECTOR EXECUTIV          A MUNICIPIULUI PITEŞTI                                                                   SORIN IANCU           Serviciul Medical Școlar Nr. 8324 / 17.05.2023 REFERAT           Având în vedere prevederile art. IV, alin. (1) din OUG

Anunt concurs medici generalisti Serviciul de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară

Nr.  7552   /  04.05.2023 ANUNȚ           Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, în Pitești, Bld.Republicii nr.117B, bloc D5B, parter, județul Argeș, organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.166 din 26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor

Anunt concurs medici dentisti  Serviciul de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară

Nr.    7534  /  04.05.2023 ANUNȚ           Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, în Pitești, Bld.Republicii nr.117B, bloc D5B, parter, județul Argeș, organizează în conformitate cu Ordinul M.S. nr.166 din 26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de

Rezultatul final al concursului organizat in data de 10.04.2023 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul Serviciului de Asistenta Comunitara

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Anexă la procesul verbal nr.  6548/19.04.2023 REZULTATUL final al concursului organizat în data de 10.04.2023 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 10.04.2023 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul Serviciului de Asistenta Comunitara

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEŞTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 6196/10.04.2023 REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 10.04.2023 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL) din

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul din data de 10.04.2023 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL)- balneofizioterapie din cadrul Serviciului de Asistența Comunitara

MUNICIPIUL PITEŞTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexă la Procesul-Verbal nr. 5518/30.03.2023  REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 10.04.2023 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL)- balneofizioterapie

Anunt concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL)-balneofizioterapie

Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL)-balneofizioterapie, din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară, organizat în data de 10.04.2023            În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1336//28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului –cadru