Concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEŞTI Piteşti, Bld.Republicii,nr.117B,bloc.D5B,parter,Jud. Argeș;Cod poştal: 110121 Telefon: 0372030420 Int.106 E-mail: dasp@dasp.ro CUI 27302116 Operator prelucrare de date cu caracter personal nr.17728 A N U N Ţ Probele

ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a funcție publice vacante de inspector, grad profesional superior din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice”

ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a funcție publice vacante de inspector, grad profesional superior din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice” ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a funcție publice vacante de inspector,

Concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

A N U N Ţ             Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, cu sediul în Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 11.09.2019, pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD), din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar

REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.01.2019, pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD), din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti Anexa la procesul verbal nr. 20213/27.12.2018   REZULTATUL selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 09.01.2019,  pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de

REZULTATUL final al examenului organizat în data de 17.12.2018, de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

JUDETUL ARGES CONSILIUL LOCAL PITESTI Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti Comisia de concurs Nr. 20174/27.12.2018         REZULTATUL final al examenului organizat în data de 17.12.2018,  de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru