COMUNICARE

În conformitate cu prevederile art. 23, Capitolul IV din H.C.L. nr. 226/30.06.2021, documentele care se vor completa de către părinții/reprezentanții legali la dosarul copiilor admiși in anul școlar 2022-2023 sunt:

1.acte medicale care să ateste faptul că, copilul poate frecventa colectivitatea:

-adeverință medicală de intrare în colectivitate eliberată de medicul de familie;

– aviz epidemiologic — valabil 48 de ore;

2. în cazul în care copilul are antecedente medicale patologice, la intrarea în colectivitate se impune și opinia/avizul/recomandările medicului specialist cu privire la posibilitatea menținerii stării de sănătate a copilului respectiv(ex. tulburări de metabolism, alergii, fenilcetonuria, boli precum epilepsia etc)

3. examenul coproparazitologic al copilului;

4. fișa de imunizări actualizată(dacă este cazul).

Totodată, in vederea stabilirii contribuției lunare a părinților/reprezentanților legali ai căror copii beneficiază de serviciile creșelor, la dosarul fiecărui copil se va adăuga adeverință de salariat pentru fiecare dintre părinți, excepție facand părinții indemnizați pentru concediu în vederea creșterii copilului pană la 2 ani, care au depus la dosarul copilului adeverință/fișă plăți emisă de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială.

Părinții/reprezentanții legali ai căror copii beneficiază de serviciile creșelor, care au reședința(domiciliu flotant) in Municipiul Pitești, vor semna câte o declarație pe propria răspundere că locuiesc la adresa la care au stabilită reședința(domiciliul flotant).

Modelele de documente menționate mai sus(adeverință de salariat, declarație pe propria răspundere că locuiesc la adresa la care au stabilită reședința) se pot procura de la de la sediul D.A.S. Pitești și de pe site-ul instituției.

Conform prevederilor legale, activitățile cu copiii în creșele din cadrul C.Î.E.T.C.P. se vor relua în data de 05.09.2022.

adeverinta

declaratie