COMUNICAT

          Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești anunță începerea cu data de 11.11.2020 a acțiunii de distribuire, la domiciliu, a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, conform OUG nr.115/2020.

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (POAD) finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane stabilește principale categorii de beneficiari:

a) persoanele care au venituri la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, în vârstă de 75 de ani împliniţi sau peste această vârstă;

b) persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate şi familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

Pe baza cărții de identitate/buletin de identitate, fiecare beneficiar va primi în plic sigilat un card, PIN-ul și lista unităților unde pot servi masa caldă.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă este de 180 de lei/lună. Nu sunt permise efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi utilizate doar pe teritoriul României şi numai pentru achiziţionarea serviciilor de servire a mesei calde.

DIRECTOR EXECUTIV

Sorin Iancu