Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești (CÎETCP),  înființat prin H.C.L. nr. 95/ 25.08.2016 ca structură a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, este o instituție publică fără personalitate juridică, specializată în servicii cu caracter social, medical, educațional pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârstă antepreșcolară și are in structura sa 11 creșe.

Misiunea CÎETCP este de a asigura servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație a copiilor de vârstă antepreșcolară și de a dezvolta programe de educație timpurie adecvată vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora.