ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICĂ

 FURNIZATĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, GAZE NATURALE ENERGIE ELECTRICA ŞI LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI

 PETROLIERI PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2015-MARTIE 2016

 

 

Începând cu data de 05.10.2015, a demarat acţiunea de primire şi colectare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2015 –31 martie 2016, familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, şi a Normelelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.778/09.10.2013 .

Distribuirea şi depunerea formularelor privind cererile de acordare a ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrica sau lemne se va face în cadrul a două centre locale de colectare, de pe raza municipiului Piteşti , cu următoarea locaţie:

 

Nr. Centrului de colectare cereri Locaţia centrului de colectare cereri
Centrul nr.1

Centrul de încasări taxe şi impozite locale situat în  b-dul Republicii, Bl. G1, parter, (pasajul Casa Cărţii)

Centrul nr.2 Centrul de încasări taxe şi impozite locale situat în cartierul Găvana, b-dul   1 decembrie 1918 bl.M5a, parter04

 

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru ajutorul cu energie termică în sistem centralizat, însoţite de documentele privind componenţa ,veniturile şi bunurile solicitanţilor, se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi numai la furnizorul de energie termicăS.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. – situat în strada Calea Bucureşti, bl. U4, mezanin, şi în centrele de colectarea cererilor stabilite de acesta, respectiv:

Nr. Centrului de colectare cereri Locaţia centrului de colectare cereri
Centrul nr.1 Punctul Termic 907
Centrul nr.2 Punctul Termic 404
Centrul nr.3 Punctul Termic 510
Centrul nr.4 Punctul Termic 602
Centrul nr.5 Punctul Termic 802
Centrul nr.6 Punctul Termic 1006

 

Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca venitul net mediu lunar pe membru de familie sa fie de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. În acest caz, compensarea procentuală aplicată la factura lunară pentru energie termică, se prezintă astfel:

 Venit net mediu lunar pe membru de familie

Compensare procentuală cu titlu de subvenţie buget stat

energie termică

Familie-

Compensare procentuală cu titlu de subvenţie buget stat

energie termică

-Persoană singură-

Pana la 155 lei 90% 100%
Intre 155,1 lei – 210 lei 80% 90%
Intre 210,1 lei – 260 lei 70% 80%
Intre 260,1 lei – 310 lei 60% 70%
Intre 310,1 lei – 355 lei 50% 60%
Intre 355,1 lei – 425 lei 40% 50%
Intre 425,1 lei – 480 lei 30% 40%
Intre 480,1 lei – 540 lei 20% 30%
Intre 540,1 lei – 615 lei 10% 20%
Intre 615,1 lei – 786 lei 5% 15%
Între 786,1 lei – 1.082 lei numai pentru persoană singură 0 10%

 

În cazul persoanelor singure , care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termică furnizata in sistem centralizat, si care au venituri pe membru de familie cuprinse 786.1 lei – 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală de 10%.

 

Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 615 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

 Venit net mediu lunar pe membru de familie – în lei

Cuantum – în lei

Ajutor pentru gaze naturale buget stat

 

Cuantum – în leiAjutor pentru combustibili solizi sau petrolieriBuget stat
Până la 155 lei 262 54
Intre 155,1   – 210 190 48
Intre 210,1 – 260 150 44
Intre 260,1   – 310 120 39
Intre 310,1   – 355 90 34
Intre 355,1   – 425 70 30
Intre 425,1   – 480 45 26
Intre 480,1   – 540 35 20
Intre 540,1   – 615 20 16

 

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, cărbuni) sau petrolieri este de 58 lei.

Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie electrică, plafonul maxim de venituri este de 615 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

 

Limite venituri (lei) Cuantum (lei)
Până la 155 240
155,1-210 216
210,1-260 192
260,1-310 168
310,1-355 144
355,1-425 120
425,1-480 96
480,1-540 72
540,1-615 48

 

 

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei estei conditionată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii , cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 la H.G.nr.778/.2013. Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa nr.4 la H.G. nr. 778/.2013, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia.

Proprietarul a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinaţie de locuinţă nu va putea beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

În acest sens, pentru toţi solicitanţii ajutorului de încălzire, se vor face verificări cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le deţin şi care se află în evidenţele fiscale.

 

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, in scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, si se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

 

 

 

 

 

Leave a Reply