DIRECTOR EXECUTIV
IANCU SORIN

PROCES VERBAL DE AFISARE

FEBRUARIE 2016

 

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările și completările ulterioare

 

Nr.

crt.

Obiectiv

Acţiuni şi măsuri specifice întreprinse

 

Termene de

realizare

Resurse

 

Serviciul public/

persoana responsabilă

 

 1 Întreţinerea bazelor sportive şi de agrement ale municipiului Piteşti
 • amenajarea şi întreţinerea celor 12 terenuri de tenis de câmp (pregătirea terenurilor cu zgură, montarea tuşelor la început de sezon şi întreţinerea zilnică);
 • întreţinerea zilnică a terenului cu gazon natural (udat, tuns şi tuşat) şi a vestiarelor (curăţenie);
 • întreţinerea zilnică a bazei sportive din strada Basarabiei (tuns, tuşat);
 • întreţinerea zilnică a sediului administrativ (curăţenie);
 • întreţinut curăţenia pe spațiile verzi din incinta bazei sportive Prundu;
 • executat gropi şi şanţuri pentru plantat gard viu şi pomi;
 • curăţat şi îndepărtat zăpada şi gheaţa după alei şi gazon(atunci când este cazul);
 • decopertarea gazonului şi plantarea de brazde pentru refacerea terenului de joc;
 • încărcat gunoiul, resturile vegetale şi transportarea la tomberoanele special amenajate;
 • măturat tribunele de la fotbal și de la tenis de câ

 

  

 

 

lunar

Beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, potrivit Legii   nr. 416/2001 SPORT CLUB MUNICIPAL PITEȘTI 

 

-ILIE ANGHEL- administrator

 

 2 Întreținerea curăţeniei şi igienei la şi în interiorul imobilelor cu destinaţie de locuinţe sociale de pe raza municipiului Piteşti   

 • măturat şi   spălat interiorul imobilului ( holuri, scări, geamuri, uși, grupuri sanitare, etc.);
 • măturat şi strâns gunoaie din jurul imobilului;
 • vopsire şi zugrăveli interioare şi exterioare (atunci când este cazul);
 • curăţat şi îndepărtat zăpada şi gheaţa de pe aleile din faţa imobilului     ( atunci când este cazul).

 

lunar 

 

 

 

 

Beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, potrivit Legii nr. 416/2001  SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI  

TRĂISTARU MARIUS      

Administrator bloc G1

BUTOI ADRIANA-

inspector de specialitate

 

 3 Alte acţiuni sau lucrări de interes local aprobate de primar, prestate în cadrul instituțiilor sau serviciilor publice permanent Beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, potrivit Legii nr. 416/2001

Leave a Reply