INFORMARE

 

 

General Data Protection Regulation – GDPR

Incepand cu 25 Mai 2018 Regulamentul 2016/679/UE privind protectia datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation – GDPR) intra in vigoare. Regulamentul are ca scop crearea unui cadru legislativ unic European care sa protejeze persoanele fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si sa reglementeze circulatia acestora.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitesti se aliniaza prevederilor GDPR. In acest scop, am trecut prin etape importante de analiza interna si externa, urmate de masuri legale, operationale si tehnice, toate cu scopul unic de conformare la cerintele GDPR.

Astfel, dorim sa va informam in ce fel vom prelucra datele cu caracter personal in interactiunea cu serviciile noastre:

Ce sunt datele cu caracter personal?

Orice fel de informatii care pot duce la identificarea unei persoane fizice, fie vorba de nume, prenume, adresa, CNP sau adresa de e-mail.

Cum colecteaza DAS Pitesti datele cu caracter personal?

Ele pot fi colectate prin formulare sau direct din apel telefonic, cu informarea clară a persoanei cu care interactionam.

Care sunt datele cu caracter personal prelucrate de DAS Pitesti?

            a) nume și prenume;

            b) adresa;

            c) număr telefon;

            d) adresa de e-mail;

            e) cod numeric personal;

            f) imaginea;

            g) date privind sănătatea;

            h) date sensibile

Cum prelucram noi datele cu caracter personal?

Prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal este facuta in conditii de siguranta si in scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatii de prestare servicii.

In ce scop prelucreaza DAS Pitesti datele cu caracter personal?

Situatiile in care DAS Pitesti prelucreaza datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

(I) Pentru realizarea obiectului unui contract;

(II) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

(III) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

(IV) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.

In ce temeiuri prelucram datele cu caracter personal?

Temeiul juridic al prelucrării

 

– art. 6  alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv ,,prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract“;

– art. 6  alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv ,,prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului“;

– art. 6  alin. 1 lit. d) din GDPR, respectiv ,,prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei personae fizice“;

– art. 6  alin. 1 lit. e) din GDPR, respectiv ,,prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul“.

Unde trimitem datele furnizate de tine?

– autorități publice sau entități autorizate de acestea

 

Pe ce durata prelucreaza DAS Pitești datele cu caracter personal?

 

Prelucrarea este pe durata contractului sau pe durata prestării serviciilor. Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale, respective între 1 și 50 de ani.

  

Unde sunt prelucrate datele dumneavoastra?

 

Datele sunt colectate și prelucrate în România. Datele vor fi prelucrate de personalul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, fiecare salariat folosind minimul necesar de date în vederea executării sarcinilor de serviciu.

Date de contact responsabil cu protecția datelor :

Adresa:  Bulevardul  Republicii, bloc D5B,  parter ( fostul sediul al   CAR      Pensionari).

Telefon:   0372 030 420

E-mail: dpopitesti@dasp.ro

Drepturile beneficiarului

 a) Dreptul la acces

Dreptul de acces vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date personale care vă privesc;

b) Dreptul la rectificare

Acesta presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate;

c) Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

Acesta presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea datelor ca fi aplicabil în anumite circumstanțe, cum ar fi : (I) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (II) datele d-voastră au fost prelucrate illegal;

d) Dreptul la restricționarea prelucrării

Acesta presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum: (I) atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (II) datele dumneavoastră au fost prelucrate illegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor;

e) Dreptul la opoziție

Acesta presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim.

f) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Conform regulamentului GDPR aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere – Aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Formularul Informare GDPR se gaseste aici: FORMULAR INFORMARE GDPR