JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 6312/07.04.2021

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 15.04.2021, pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Biroului Achiziții Publice, Informatică, Administrativ

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Admis/Respins Motivul respingerii
1.   Deaconu  Florina Admis
2.   Dobre Maria Admis
3.   Iordache Mihaela- Corina Admis
4.   Ivan Elena- Magdalena Admis
5.   Ivana Maria Admis
6.   Stoica Rodica Admis
7 .   Tudor Mihaela Admis
8.   Tudor Valentina Admis

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 15.04.2021 ora 1000, la sediul Filarmonicii Pitești, Calea București nr. 2.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Afişat astăzi, 07.04.2021, ora 1500 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Comisia de Concurs

Secretar

Rezulatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 15.04.2021