JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.19602/30.12.2015

 

 

 

 

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 22.12.2015,

pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent social debutant

 din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă  Punctaj interviu  Punctaj final Rezultat finalADMIS/RESPINS
1 Ciurezu Augustin 84,66 68,33 76,49 ADMIS
2 Rădulescu Mihaela- Mariana 28 RESPINS

 

NOTĂ:

           

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 30.12.2015, ora 1200, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

 

 

SECRETAR

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat final al concursului organizat in data de 22.12.2015