JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.  18525/27.11.2018

 

REZULTATUL

 

final al concursului  organizat în data de 15.11.2018,  pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă  Punctaj interviu

 

Punctaj final Rezultat finalADMIS/

RESPINS

1 Coculescu Lelia-Laura 83 puncte 78 puncte  80,50 puncte ADMIS

 

 

 

 

 

NOTĂ:          

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 27.11.2018, ora 1100, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat final asistent medical