JUDEȚUL ARGEŞ

MUNICIPIUL PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 18314/22.11.2018

 

REZULTATUL

 

interviului la concursul organizat în data de 15.11.2018, pentru ocuparea a 11 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba interviu Rezultat proba interviuADMIS/RESPINS
1  Călinescu Ionela-Loredana     81 puncte       ADMIS
2  Niță Laura-Ionica     81 puncte      ADMIS
3  Berjoiu Mariana     80 puncte      ADMIS
4  Biță Claudia     78 puncte      ADMIS
5  Iodache Petruța     78 puncte     ADMIS
6  Mihăilescu Elena-Luminița     78 puncte     ADMIS

 

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba interviului, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 

Afisat astazi, 22.11.2018, ora 1300, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).

 

 

 

Secretar comisie de concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

Rezultat interviu educator puericultor