JUDEȚUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Nr. 3664/26.02.2021

REZULTATUL

    interviului privind ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice vacante de inspector, clasă I, 
   grad profesional superior din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice desfășurat în data de 25.02.2021

Nr.crt| Nr. inreg | Punctaj | Rezultat

1 | 1366 | 74 puncte | ADMIS
2 | 1370 | 0 puncte | RESPINS

NOTĂ:

 -  candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obținute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

   Afisat astazi, 26.02.2021, ora 11:00, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (wwwdasp.ro).

                            
         Secretar comisie 
      Marinescu Gabriela-Florentina
Rezultat interviu transfer