JUDEŢUL ARGEŞ

MUNICIPIUL  PITEŞTI

CONSILIUL LOCAL

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 5007 /17.03.2021

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 16.03.2021, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa    ADMIS/RESPINS
1 Smaranda Sanda 91 puncte ADMIS
2 Mușat Florina-Daniela 53 puncte ADMIS
3 Sibiceanu Ana-Maria     37,5 puncte RESPINS
4 Popescu Elena 32 puncte RESPINS
5 Găină Diana-Simona     30,5 puncte RESPINS
6 Hammad Ileana 29 puncte RESPINS
7 Mirică Florina 27 puncte RESPINS
8 Mușat Mihaela    25,5 puncte RESPINS
9 Ceranu Nadia 24 puncte RESPINS
10 Porojan Cătălina-Ionela 23 puncte RESPINS
11 Popescu Maria     21,5 puncte RESPINS
12 Voinescu Silvia     16.5 puncte RESPINS
13 Mihai I. Alina-Mariana 20 puncte RESPINS
14 Stanciu Florina     19,5 puncte RESPINS
15 Costescu Diana      18,5 puncte RESPINS
16 Mihai I.C. Alina-Mariana 17 puncte RESPINS
17 Neaga Vasilica Alina 17 puncte RESPINS
18 Cîrstea Elena-Simona 16 puncte RESPINS
19 Negoiță Mihaela-Roxana 16 puncte RESPINS
20 Puiu Marina Eliza     13,5 puncte RESPINS
21 Prunaru Iuliana Elena     11,5 puncte RESPINS
22 Puiu Aurelia Gabriela     11,5 puncte RESPINS
23 Ioana Andreea 11 puncte RESPINS
24 Maxim Elena 11 puncte RESPINS
25 Ilie Gabi     10,5 puncte RESPINS
26 Duță Nicoleta-Gabriela 9 puncte RESPINS
27 Marin Mirela-Daniela    7,5 puncte RESPINS
28 Dumitru Olea Mariana 7 puncte RESPINS
29 Martin Alberto Cătălin    6,5 puncte RESPINS
30 Vlăsceanu Magdalena-Victoria    6,5 puncte RESPINS
31 Zafiu-Marinescu Cristina-Maria 4 puncte RESPINS
32 Grigorescu Mihaela-Valentina 3 puncte RESPINS
33 Manole Ana-Maria ABSENT
34 Marin Elena-Cristina ABSENT
35 Păuna Mariana ABSENT
36 Pîrvu Mihaela ABSENT
37 Trandafir Daniela Florina ABSENT

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

      –   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

    Interviul se va susţine în data de 22.03.2021, ora 900 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

    Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

         Afisat astazi, 17.03.2021, ora 14:00la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Pașol Daniela 

Rezultat proba scrisa concurs 16.03.2021