JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
Anexă la Procesul-Verbal nr. 19260/22.12.2015
 

 

REZULTATUL

 

probei scrise la concursul organizat în data de 22.12.2015,
pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent social debutant
din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa

ADMIS/RESPINS

1 Rădulescu Mihaela- Mariana 28 RESPINS
2 Ciurezu Augustin 84,66 ADMIS

 

 

NOTĂ:

 

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
  • candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 28.12.2015, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 22.12.2015, ora 1430 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

Rezultat proba scrisa concurs 22.12.2015