JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 7643 /01.07.2016

 

 

 

 

REZULTATUL

 

probei scrise la concursul organizat în data de 30.06.2016, pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I, din cadrul Adăpostul de Noapte Nord

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
1 Ionescu Valerian 52,00  puncte ADMIS
2 Mănescu Gheorghe 9,50 puncte RESPINS
3 Priță Mihai 7,50 puncte RESPINS

 

 

NOTĂ:

 

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 06.07.2016, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 01.07.2016, ora 1100 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

 

 

 

Secretar Comisie de Concurs

  Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat proba scrisa concurs din 30.06.2016