JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 7642/01.07.2016

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 30.06.2016,  

pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de referent, treaptă profesională debutant din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisaADMIS/RESPINS
1 Mihăescu Gheorghe 67,5 puncte Admis
2 Buică Alina- Ioana 65,5 puncte Admis
3 Diaconu Nicolae 63,5 puncte Admis
4 Teianu Else 62,5 puncte Admis
5 Niculescu Gavrilă 42,5 puncte Respins
6 Popa Marina- Melania- Cerasela 38,5 puncte Respins
7 Ladariu Sorina- Maria 31 puncte Respins
8 Grama Iuliana 30,5 puncte Respins
9 Paraschiva Mihaela 29 puncte Respins
10 Zamfir Paraschiva 21 puncte Respins
11 Popa Daniela 14,5 puncte Respins
12 Mihai Ioana 12,5 puncte Respins
13 Selăvîrtea Amalia 11,5 puncte Respins
14 Radu Nicoleta- Ionica 7,5 puncte Respins
15 Ciontîc Ilie- Cosmin 7,5 puncte Respins
16 Rizea Anca- Elena 7,5 puncte Respins
17 Deaconescu Laura- Mihaela 0 puncte Respins
18 Borovină- Ciucă Antonia Absent
19 Burlan Adrian Absent
20 Ghidurea Monica Absent
21 Popescu Mihaela- Anca Absent
22 Teodoreci Narcis- Nicolae Absent

 

NOTĂ:

           Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  • sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

–   candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Interviul se va susţine în data de 06.07.2016, ora 1000 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

 

Afisat astazi, 01.07.2016, ora 1100 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

Rezultat proba scrisa referent debutant