JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr.  7306/ 23.06.2016

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 30.06.2016

 pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat I din cadrul Adăpostului de Noapte Nord

 

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorAdmis/Respins Motivul respingerii
Ionescu Valerian Admis
Mănescu Gheorghe Admis
Priță Mihai Admis

 

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 30.06.2016 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

  • Afişat astăzi, 23.06.2016, ora 1230 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

 

 

 

Secretar Comisie de Concurs

Inspector -Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

Rezultat selectie dosare – concurs 30.06.2016 pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat I