JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Comisia de concurs

Nr. 18987/04.12.2018

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul organizat în data de 17.12.2018,

de promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut,

pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) şi alin. (2) din Hotărârea nr. 611/2008, pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat selecţie dosare

ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii

 

1 Ciobanu Ionela- Alina ADMIS
2 Manicea Mirela ADMIS
3 Vasilescu Liliana ADMIS

 

NOTA:         

            Conform prevederilor H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 17.12.2018 ora 1000, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti.

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

  • Afişat astăzi, 04.12.2018 ora 1400 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (dasp.ro).

 

 

 

 

Secretar,

Georgescu Elena

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat selectie dosare pentru examenul de promovare in grad profesional