JUDEŢUL ARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti

Anexă la Procesul-Verbal nr. 18511/18512/27.11.2018

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 06.12.2018,

 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, respectiv, 1 post de îngrijitor din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ și 1 post de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice

            Având în vedere prevederile Regulamentului- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următorul rezultat :

IPentru postul contractual vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii
    1. Guta Elena Admis
   2. Tănase Mariana Admis

     II. Pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice:

 

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor

Admis/Respins

Motivul respingerii
   1. Dan Carmen – Mihaela Admis
   2. Dincă Ramona- Mariana Admis
   3. Ghimpețeanu Rodica- Ionela Admis
   4. Petculescu Nicoleta- Daniela Admis
   5. Șoava Alina- Elena Admis

 

NOTA:

–   Candidaţii declaraţi admişi vor sustine proba scrisă în data de 06.12.2018 ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24 (intrarea D – sala mare de ședințe).

 

–   Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti.

 

Afişat astăzi, 27.11.2018, ora 1030 la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

Secretar Comisie Concurs

Georgescu Elena

Rezultat selectie dosare