Rezultatele evaluării dosarelor depuse privind înscrierea copiilor în creșele publice, din municipiul Pitești, vor fi afișate vineri, 15 iulie 2022

Direcția pentru Asistență Socială Pitești reamintește că, în această perioadă, se desfășoară evaluarea dosarelor depuse privind înscrierea copiilor de vârstă antepreșcolară în creșele publice, pentru anul școlar 2022-2023. Această perioadă se va încheia vineri, 15 iulie 2022, cu afișarea rezultatelor.

În etapa de înscriere, 02.06.2022 – 30.06.2022, la sediul D.A.S Pitești, au fost depuse 691 de dosare și vor fi declarate admise doar dosarele care au respectat condițiile de acces și care au obținut punctajul necesar ocupării unuia dintre cele 339 de locuri disponibile pentru anul școlar 2022 – 2023.

 Punctajul stabilit și acordat fiecărui copil în baza actelor depuse la dosarul pentru înscrierea la creșele de stat, din municipiul Pitești, poate fi contestat de către părinții/reprezentanții legali ai copilului, în termen de 2 zile lucrătoare, de la data publicării.

Contestațiile se depun la Registratura D.A.S. Pitești și vor fi analizate de către o Comisie de soluționare a contestațiilor constituită în baza dispoziției Directorului executiv al DASP, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data expirării perioadei de depunere a contestațiilor.

Este important de știut că procesul de evaluare este unul transparent, detaliile privitoare la procedura de analiză și de punctare a dosarelor înscrise pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești, accesând link-ul : https://www.primariapitesti.ro/comunicat-de-presa-privind…