DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI

REZULTATE FINALE CONCURS ORGANIZAT DE D.A.S.PITEȘTI  ÎN DATA DE 06.09.2022 PENTRU OCUPAREA A 2 POSTURI VACANTE DE  MEDIC  MEDICINĂ GENERALĂ CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ ȘI A 4 POSTURI VACANTE DE MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ GENERALĂ/MEDICINĂ DE FAMILIE

  Nr. Crt.  Nr.dosar candidat  Post pentru care candidează  Punctaj proba A  Punctaj proba B  Punctaj proba C  Punctaj final  ADMIS/ RESPINS  
1.  13993Medic specialist medicină generală/ medicină de familie89,59189,3269,8ADMIS
2.13923Medic medicină generală cu drept de liberă practică83,58216,4181,9ADMIS

Secretar comisie,

Rezultatele finale ale concursului organizat de DAS Pitesti in data de 06.09.2022