DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT DE  DAS  PITEȘTI ÎN DATA DE 06-09-2022 ÎN VEDEREA OCUPĂRII A 2 POSTURI VACANTE DE MEDIC MEDICINĂ GENERALĂ CU DREPT DE LIBERĂ  ȘI A 4 POSTURI VACANTE DE MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ GENERALĂ/MEDICINĂ DE FAMILIE

  Nr. crt.  Nr.dosar atribuit de comisie  Post pentru care candidează  Punctaj obținut  ADMIS/ RESPINS
1.13993Medic specialist medicină generală/ medicină de familie89,5 puncteADMIS
2.13923Medic medicină generală cu drept de liberă practică83,5 puncteADMIS

Secretar comisie,

Rezultatele probei scrise la concursul organizat de DAS Pitesti in data de 06.09.2022