JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Nr.21714/21.12.2020

REZULTATUL CONTESTAȚIEI

la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, organizat în data de 17.12.2020

Având în vedere prevederile art. 64 alin. (2), art. 67 și art. 671 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere Punctajul obținut în urma soluționării contestației Rezultatul contestației   Motivul respingerii  
1 20565 28 puncte RESPINS Conform prevederilor art. 618 alin. (18) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

NOTĂ:

           Conform prevederilor art. 68 din H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

– în cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

            Afisat astazi, 21.12.2020, ora 1400  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Rezultatul contestatiei la proba scrisă a concursului organizat în data de 17.12.2020