JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.  12032/12.07.2019

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 02.07.2019, pentru ocuparea a 11 posturi contractuale vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1 Andronie Ionela-Irina 70,5 puncte   68,5    puncte   69,5 puncte ADMIS
2 Pascaru Denisa-Larisa 55 puncte 72 puncte 63,5 puncte ADMIS
3 Albu Ionela-Izabela 6 puncte RESPINS

        Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 12.07.2019, ora 1100,la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisia de concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul final al concursului organizat în data de 02.07.2019