JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 21053/14.12.2020

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 02.12.2020, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale temporar vacante: 3 posturi de îngrijitoare și 1 post de  administrator I din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Pentru postul de îngrijitoare:

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
  1 Mirică Florina 62 puncte 81 puncte   71,5 puncte ADMIS
  2 Popescu Maria 53 puncte 69 puncte    61    puncte ADMIS
  3 Popa Georgeta 51 puncte 50 puncte  50,5 puncte ADMIS
  4 Pîrvu Mihaela 27 puncte     RESPINS

Pentru postul de administrator I

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1 Grigorescu Georgian 80 puncte 80 puncte 80 puncte ADMIS
2 Dima Mirela 44 puncte RESPINS
3 Barbu Marioara 19 puncte RESPINS

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 14.12.2020, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).                                                               

Secretar comisie de concurs

Rezultatul final al concursului organizat în data de 02.12.2020