JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.6663/12.05.2017

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 03.05.2017,

 pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de administrator I – ½ normă

și a 5 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV ( bucătar)

din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

  1. Pentru posturile contractuale vacante de administrator I – ½ normă:

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1 Toma Mariana- Larisa 93 puncte 85 puncte 89 puncte ADMIS
2 Popescu Loredana- Iustina 84 puncte 76 puncte 80 puncte ADMIS
3 Cîrstea Elena 52 puncte 69 puncte 60,5 puncte ADMIS
4 Șerban Lavinia- Mariana 20 puncte RESPINS
5 Motoran Cristian- Lucian ABSENT RESPINS

 

  1. Pentru posturile contractuale vacante de muncitor calificat IV ( bucătar):

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1 Dănălache Adriana 89 puncte 81  puncte 85 puncte ADMIS
2 Coman Marian 74,33 puncte 71 puncte 72,66 puncte ADMIS
3 Ion Floarea 74 puncte 66 puncte 70 puncte ADMIS
4 Marinescu Camelia 61,66 puncte 71 puncte 66,33 puncte ADMIS
5 Roșoagă Mihaela 51,33 puncte 68 puncte 59,66 puncte ADMIS
6 Tudor Cristina 50 puncte 67,33 puncte 58,66 puncte RESPINS
7 Minea Maria 40 puncte RESPINS
8 Toma Marinela 24,66 puncte RESPINS
9 Ion Alexandra 23 puncte RESPINS
10 Săndulescu Maria- Magdalena 19 puncte RESPINS

 

NOTĂ:          

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 12.05.2017, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

SECRETAR

Georgescu Elena

 

 

 

REZULTATUL final al concursului organizat în data de 03.05.2017