JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.  15912/15.10.2018

 

 

REZULTATUL

 

final al concursului organizat în data de 03.10.2018 pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor din cadrul Adăpostului de Noapte Nord

 

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă  Punctaj interviu

 

Punctaj final Rezultat finalADMIS/

RESPINS

1 Radu Nicoleta-Ionica 56 puncte 82,67 puncte 69,34 puncte ADMIS

 

 

NOTĂ:          

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 15.10.2018, ora 1100, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul final al concursului organizat în data de 03.10.2018