JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 578/16.01.2018

 

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 04.01.2018,

pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de asistent medical principal din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

 

 

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat final:

                                                    

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1. Stanciu Rucsandra-Daniela 51,00

puncte

 73,33

puncte

62,17

puncte

ADMIS
2. Moise Elena-Luminița 32,50 puncte         – RESPINS
3. Gămănuși Ioana 12,00 puncte RESPINS
4. Matei Daniela ABSENT
5. Stănculescu Marius-Iulian ABSENT

 

NOTĂ:

        Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 16.01.2018, ora 10,00, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (wwwdasp.ro).

 

 

                                                      SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Marinescu Gabriela-Florentina

REZULTATUL final al concursului organizat în data de 04.01.2018