JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.582/16.01.2017

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 05.01.2017,

pentru ocuparea a 7 posturi contractuale vacante de administrator I – ½ normă, 1 post contractual vacant de administrator II și 6 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

  1. Pentru posturile de administrator I – ½ normă:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1 Dumitrache Maria- Camelia 100 puncte 91,33 puncte 95,66 puncte ADMIS
2 Voinea Constanța 97 puncte 86,66 puncte 91,83 puncte ADMIS
3 Dan Ageanina – Marcela 97 puncte 82,33 puncte 89,66 puncte ADMIS
4 Oanță Camelia 70 puncte 86 puncte 78 puncte ADMIS
5 Nuță Marinela 67 puncte 84 puncte 75,5 puncte ADMIS
6 Șerban Lavinia- Mariana ANULAT RESPINS
7 Dogaru Elena- Rodica ABSENT RESPINS
8 Spînu Aurora- Nicoleta ABSENT RESPINS

 

  1. Pentru postul de administrator II:
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1 Iliescu Marinela- Camelia 100 puncte 80,33 puncte 90,16 puncte ADMIS
2 Păunescu Violeta 63 puncte RESPINS
3 Necula Mihaela ABSENT RESPINS

 

  • Pentru posturile de muncitor calificat IV ( bucătar):
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1 Mostrogan Ion 91 puncte 76,66 puncte 83,83 puncte ADMIS

NOTĂ:          

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

Afisat astazi, 16.01.2017, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR

Georgescu Elena

REZULTATUL final al concursului organizat în data de 05.01.2017, pentru ocuparea a 7 posturi contractuale vacante de administrator I – ½ normă, 1 post contractual vacant de administrator II și 6 posturi contractuale vacante de muncitor calificat IV (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești