JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.14444/15.07.2022

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 05.07.2022, pentru ocuparea  a 3 posturi contractuale vacante de asistent medical principal (PL) și 2 posturi contractuale vacante de asistent medical debutant (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Medicală-Compartimentul Asistență Medicală Școlară

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din Regulamentul- Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin anexa la HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat final:

Pentru postul de asistent medical principal (PL)

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj  probă scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
1Stan Elena54,5 puncte85 puncte69,75 puncteADMIS
2Roșu Elena-Zina52 puncte75 puncte63,50 puncteADMIS
3Gherghina Alina-Elena50 puncte75 puncte62,50 puncteADMIS
4Badea Magdalena50 puncte60 puncte55 puncteRESPINS
5Angelescu Mariana50 puncte56,67 puncte53,34 puncteRESPINS
6Gheorghe Larisa-Maria34 puncteRESPINS
7Gămănuși Ioana26,5 puncteRESPINS
8Conghilete Elena-Daniela25,5 puncteRESPINS
9Stan Cristina-Agatia10,5 puncteRESPINS
10Grigore Vladimir-BogdanABSENT

Pentru postul de asistent medical debutant (PL)

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj  probă scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
1Șerban Mariana-Roxana72 puncte66,67 puncte69,34 puncteADMIS
2Stoica Rodica-Cristina50 puncte65 puncte57,50 puncteADMIS
3Bălăceanu Doina-Elena 50 puncte55 puncte52,50 puncteRESPINS
4Chirvasiu Mihaela50 puncte55 puncte52,50 puncteRESPINS
5Gavrilescu Maria-Corina40,5 puncteRESPINS
6Burcioiu Mihaela-Laura  31  puncteRESPINS
7Slabu Cristina-Andreea  28,5  puncteRESPINS
8Savu Roxana-Elena  24 puncteRESPINS
9Roiban-Filip Nicoleta  22 puncteRESPINS
10Botan Alina-Georgiana  20 puncteRESPINS
11Onică Maria-Valentina  19 puncteRESPINS
12Ionescu Ana-Maria  18 puncteRESPINS
13Pandelică Florina-Bianca  4,5  puncteRESPINS
14Belu Anamaria                ABSENT
15Iordache Mariana-Claudia                ABSENT
16Oprea Iuliana-Mariana                ABSENT
17Toader Diana-Maria                ABSENT

NOTĂ:

        Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 15.07.2022, ora 1000, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (www.dasp.ro).

.

                                                      SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Rezultatul final al concursului organizat în data de 05.07.2022