JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.  21646  /    21.12.2020

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 09.12.2020, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale temporar vacante de educator puericultor debutant (SSD) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1 VLĂSCEANU MARIA-MĂDĂLINA    57,50     puncte    89 puncte  73,25 puncte ADMIS
2 RECEANU MĂDĂLINA-ANCA   86 puncte 55 puncte 70,50 puncte ADMIS
3 SANDU MONICA-CREOLA 40    puncte RESPINS
4 MANOLE ANA-MARIA 20,25 puncte RESPINS
5 DRĂGHICI ALEXANDRA-ELENA ABSENT RESPINS

        Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 21.12.2020, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisia de concurs

Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul final al concursului organizat în data de 09.12.2020