JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Anexă la procesul verbal nr.  6548/19.04.2023

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 10.04.2023 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul Serviciului de Asistență Comunitară

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere)Punctaj probă scrisăPunctaj probă interviu  Punctaj finalRezultat   final
1 (5105)54, 8 puncte70,5 puncte62,65 puncteADMIS  
2(5148)22,5 puncte  RESPINS

Candidatul declarat admis este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.

Afisat astazi, 19.04.2023, ora 1300,la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

Rezultatul final al concursului organizat in data de 10.04.2023 pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul Serviciului de Asistenta Comunitara