JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 11832 /19.10.2016

 

 

 

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 10.10.2016

pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de referent, treaptă profesională II, din cadrul Biroului Personal, Juridic, Securitatea Muncii

 

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă  Punctaj interviu

 

Punctaj final Rezultat finalADMIS/

RESPINS

1. Stanciu Mircea-Octavian 51,00puncte 68,00  puncte 59,50 puncte ADMIS

 

NOTĂ:

           

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 19.10.2016, ora 11,00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti și pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești (wwwdasp.ro).

 

.

                                                 

 

 

   SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL final al concursului organizat în data de 10.10.2016