JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 13221/21.11.2016

 

 

 

 

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 10.11.2016,

pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de

șef serviciu, gradul II – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1 Bălan Denisa- Elena 88 puncte 89 puncte 88,5 puncte ADMIS
2 Dinu Liliana- Camelia 87 puncte absent RESPINS
3 Voinea Daniela 21,5 puncte RESPINS
4 Gârbea Daniela- Luminița 11,5 puncte RESPINS

NOTĂ:

           

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 21.11.2016, ora 1500,  la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

SECRETAR

Georgescu Elena

REZULTATUL final al concursului organizat în data de 10.11.2016, pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu, gradul II – Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești