JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.  21612/22.11.2021

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 10.11.2021, pentru ocuparea unui post contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiPunctaj  probă scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final ADMIS/ RESPINS
1Trandafir Daniela-Florina90 puncte   82 puncte 86 puncteADMIS
2Tudor Florin43 puncteRESPINS

      Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

   Afisat astazi, 22.11.2021, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Rezultatul final al concursului organizat în data de 10.11.2021 pentru ocuparea unui post contractual vacant de paznic din cadrul Adăpostului de Noapte Nord