JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL PITESTI
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti
Comisia de concurs
Nr. 13151 /21.09.2017

REZULTATUL
final al concursului organizat în data de 11.09.2017, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale temporar vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj probă scrisă  Punctaj interviu  Punctaj final Rezultat final ADMIS/RESPINS
1        Boroi Elena                                               70 puncte                        73 puncte              71,50puncte                       ADMIS
2       Floarea Cătălina-Larisa                          58 puncte                        70 puncte              64 puncte                           ADMIS
3       Grigore Adriana-Loredana                    50 puncte                          Absent                         –                                    RESPINS

4       Bîrleanu Luminița-Nina                        34 puncte                              –                                  –                                  RESPINS

5       Vîlcu Mariana-Florentina                     10 puncte                              –                                  –                                   RESPINS

6       Săndulescu Maria-Magdalena                Absent                                 –                                  –                                 RESPINS

NOTĂ:
Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

Afisat astazi, 21.09.2017, ora 1100, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

SECRETAR COMISIE DE CONCURS
Marinescu Gabriela-Florentina

REZULTATUL final al concursului organizat în data de 11.09.2017