JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 8854/22.06.2017

 

 

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 12.06.2017, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent social debutant din cadrul Centrului  de Îngrijire și  Educație Timpurie Creșe Pitești- Compartimentul Evaluare și Monitorizare Medicală și Socială

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1 Vițalaru Mariana-Raluca 75 puncte 54 puncte 64,50 puncte ADMIS
2 Dumitrescu Georgeta-Margareta 26 puncte RESPINS
3 Mateescu Maria-Loredana 25 puncte RESPINS

 

 

NOTĂ:          

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 22.06.2017, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL final al concursului organizat în data de 12.06.2017, pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent social debutant