JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.8859/22.06.2017

 

 

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 12.06.2017, pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă

 

Punctaj

interviu

 

Punctaj final Rezultat final

ADMIS/

RESPINS

1 Ion Florina 83 puncte 65,33 puncte 74,17 puncte ADMIS
2 Bărzăune Petruța 51 puncte 66,33 puncte 58,67 puncte RESPINS
3 Mocanu Mariana 39 puncte RESPINS

 

 

NOTĂ:          

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 22.06.2017, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

 

 

 

                                               SECRETAR COMISIE DE CONCURS

                                                    Marinescu Gabriela-Florentina

 

 

REZULTATUL final al concursului organizat în data de 12.06.2017