JUDETUL ARGES

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr.23215 /20.12.2019

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 12.12.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: 2 posturi de îngrijitoare, 2 posturi de asistent medical principal (PL) și 1 post de muncitor calificat IV (bucătar) din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești

Pentru postul de îngrijitoare

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1 Băețică Georgeta 57 puncte 88  puncte 72,5 puncte ADMIS
2 Băjan Sorina 62 puncte 80  puncte 71 puncte ADMIS
3 Sibiceanu Ana-Maria 38 puncte     RESPINS
4 Toma Cristina 22 puncte     RESPINS
5 Călina Rodica 21 puncte RESPINS
6 Ionescu Cornelia 17 puncte RESPINS
7 Păun Alina-Mirela 17 puncte RESPINS
8 Chelu Maria-Laura 15 puncte RESPINS
9 Blidaru Daniela 14 puncte RESPINS
10 Din Mihaela 14 puncte RESPINS
11 Ilie Lola-Cristina 10 puncte RESPINS
12 Troacă Mariana 5 puncte RESPINS
13 Chiliment Gheorghița-Aurelia 4 puncte RESPINS
14 Lepădatu Mariana 4 puncte RESPINS
15 Ioana Marinela 2 puncte RESPINS
16 Șerban-Venescu Ioana-Florentina  2puncte RESPINS
17 Naicu Elena 1 punct RESPINS

Pentru posturile de asistent medical principal (PL)

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1 Popa Ileana-Pușa 80 puncte 94 puncte 87 puncte ADMIS
2 Gămănuși Ioana 76 puncte 82 puncte 79 puncte ADMIS
3 Gherase Maria-Mădălina 55 puncte 85 puncte 70 puncte RESPINS
4 Neacșu Dafinița-Georgeta 36 puncte RESPINS
5 Moise Elena-Luminița 32 puncte RESPINS
6 Tișu Daniela 29 puncte RESPINS
7 Necula Nicoleta 16 puncte RESPINS
8 Nedelcu Cornelia-Paula 14,5 puncte RESPINS

Pentru postul de muncitor calificat IV (bucătar)

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final ADMIS/ RESPINS
1 Vîlcica Aurica-Florina 60 puncte 85 puncte 72,5 puncte ADMIS
2 Stoian Elena-Constanța 20 puncte RESPINS
3 Ivașcu Floriana 10  puncte RESPINS
4 Popescu Adriana-Mihaela 9   puncte RESPINS
5 Oprescu Florentina 2 puncte RESPINS

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Serviciul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului final al concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

         Afisat astazi, 20.12.2019, ora 1000,la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

Secretar comisie de concurs

   Marinescu Gabriela-Florentina

Rezultatul final al concursului organizat in data de 12.12.2019 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești