JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL PITESTI

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Comisia de concurs

Nr. 8851/22.06.2017

 

 

 

 

REZULTATUL

final al concursului organizat în data de 13.06.2017

 pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate,

gradul debutant (expert romi) din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale

 

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj  probă scrisă  Punctaj interviu

 

Punctaj final Rezultat finalADMIS/

RESPINS

1 Mihai Elena- Geanina 65 puncte 51 puncte 58 puncte ADMIS

 

 

NOTĂ:          

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti  – Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului concursului, în vederea întocmirii formelor de angajare.

 

Afisat astazi, 22.06.2017, ora 1000, la sediul și pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti (www.dasp.ro).

 

 

 

SECRETAR

Georgescu Elena

REZULTATUL final al concursului organizat în data de 13.06.2017 pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gradul debutant (expert romi)